Raukawa FM

Te Reo Irirangi Raukawa

Staff » Homai Uerata


  • Announcer - Mauri Ora

    Fluent in Te Reo Tawhito and plays a very important role in the Kīngitanga (also known as the Māori King Movement).

    Over the years, Homai has built up knowledge and insight into Te Ao Māori Me Ona Tikana and shares many of his information on "Te Ia O Te Kāuta", his Te Reo show during the weekdays.